Wibo frukt & grönt
WIBO Frukt & Grönt, Walckesgatan 1, 415 02 Göteborg
Tel. 031-337 08 40, orderfax1: 031-25 07 05, orderfax2: 031-25 07 15
 
 
Miljö och transport
| Miljö, kvalitet och transport |

Wibo verkar ständigt för att motverka den negativa påverkan av miljön.

Vid plockning av order där förpackningar bryts lägger vi varorna i pantlådor (returback) av plast. Varorna ligger snyggt och lättöverskådlig, klämskador elimineras, backarna är lättstaplade, de är mer hygieniskt men framför allt hjälper det till att minska sopberget.

Hela tomkartonger tas i retur och återanvänds, trasiga källsorterasHela tomkartonger tas i retur och återanvänds, trasiga källsorteras

Vi arbetar efter att utveckla miljöarbetet och att medvetet verka för en renare miljö genom fortlöpande utbildning och information.

Alla våra producenter i Sverige, måste som lägst uppfylla standarden för integrerad produktion. Internationellt är det EUREP GAP-protokollet, som är normgivande.

Plocklagret på Wibo Frukt&GröntHär plockar vi din beställning.

| Transport |

Vi packar dina frukt och grönsaker och kör ut de till dig i våra egna bilar i en obruten kylkedja. Allt för att bibehålla den goda kvalitén på våra fräscha produkter.

Vi packar dina frukt och grönsaker och kör ut de till dig i våra egna bilar i en obruten kylkedja.Vi packar och kör ut till dig i våra egna bilar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mixdesign