Miljö och Transport

Wibo verkar ständigt för att motverka den negativa påverkan av miljön.

Vid plockning av order där förpackningar bryts lägger vi varorna i pantlådor (returback) av plast. Varorna ligger snyggt och lättöverskådlig, klämskador elimineras, backarna är lättstaplade, de är mer hygieniskt men framför allt hjälper det till att minska sopberget.

 Hela tomkartonger tas i retur och återanvänds, trasiga källsorteras

Vi arbetar efter att utveckla miljöarbetet och att medvetet verka för en renare miljö genom fortlöpande utbildning och information.

Alla våra producenter i Sverige, måste som lägst uppfylla standarden för integrerad produktion. Internationellt är det EUREP GAP-protokollet, som är normgivande.

Vi packar dina frukt och grönsaker och kör ut de till dig i våra egna bilar. Allt för att bibehålla den goda kvalitén på våra fräscha produkter.